Hjem

VEJGAARD LOKALHISTORISK FORENING

Vejgaard Bibliotek på 1. sal, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg.

mail: vlf@vejgaardlokalhistorie.dk

 

Vejgaard Lokalhistoriske Forening er stiftet i 1997. Foreningen er en underafdeling af Aalborg Stadsarkiv, og underlagt de samme regler og restriktioner som Stadsarkivet.

 

Foreningen indsamler arkivalier fra Vejgaard kirkesogns område. Foreningen er forpligtet til, ved opløsning, at aflevere alle arkivalier til Aalborg Stadsarkiv.

 

Foreningen er medlem af LANA (sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i Nordjyllands Amt), samt SLA (sammenslutningen af Lokalarkiver).

 

Foreningen anvender edb-systemet Arkibas til journalisering og registrering af arkivalier, som er et edb-system de fleste arkiver i landet anvender.

 

Følg med på arkiv.dk

 

Foreningens medlemstal i 2018 over 500 medlemmer.

 

Foreningen udgiver løbende publikationer om Vejgaard og borgerne i Vejgaard, samt afholder filmaftner og foredrag.

 

Foreningen samarbejder med bl.a. Historie Aalborg og Vejgaard Bibliotek om forskellige arrangementer.

 

Arkivet er placeret over Vejgaard Bibliotek på 1. sal, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg.

 

Arkivet har åbent:

Første tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00.

Anden og fjerde onsdag i måneden kl. 14.00 - 16.00.

Henvendelse for yderligere oplysninger og indmeldelse kan ske til formanden,

 

Mogens Christensen Stadionhaven 2. st. 9240 Nibe, tlf.22491399.

vlf@vejgaardlokalhistorie.dk