Historien

Vejgaard begyndte at blive en bydel sidst i 1890erne.


Indtil 1950 var Vejgaard en del af Nørre Tranders Kommune, og de blev begge, på det tidspunkt, lagt ind under Aalborg Kommune.


Vejgaards udvikling til en bydel, opstod da behovet for job voksede i forbindelse med de virksomheder, der blev bygget i området. Det var virksomheder, der krævede megen arbejdskraft. Det var først og fremmest cementfabrikken Rørdal, og senere Cementfabrikken Danmark, som senere blev til Eternifabrikken. Udbygningen af Aalborg Værft gav ligeledes beskæftigelse, og beliggenheden tæt ved Vejgaard, bevirkede et øget indbyggertal i Vejgaard.


Behovet for flere faciliteter blev nødvendigt, og en skole opstod i 1884 i "Villa Firkløver" på hjørnet af Hadsundvej og Odinsgade, "Nørregade", der hvor Vejgaard Kroen ligger i dag.


Allerede i 1885 får man en helårsskole i Skolegade, og senere i en ekstra bygning i Skolegade. I 1900 byggede man Vejgaard Vestre Skole i Odinsgade, som i dag er boliger. I 1927 blev Vejgaard Østre Skole bygget på Nørre Tranders Vej, og i 1973 kom Filstedvejens  Skole til.


Forsamlingsstedet i Vejgaard var Vejgaard Afholdshjem, som lå på Møllevej. Det blev bygget i 1893-94. Der var optræden, fester, juletræ, generalforsamlinger, danseskole, brydestævner og meget mere. I dag er det overtaget af Vejgaard Hallen, som blev indviet i 1962, og Afholdshjemmet blev nedlagt.


I 1894 fik Vejgaard sit eget vandværk, i 1903 sit eget Folkebibliotek,  i 1904 bygges Vejgaard Kirke, Vejgaard Gasværk bygges i 1908. Vejgaard Apotek begyndte i 1924 på hjørnet af Hadsundvej og Møllevej, og i dag har Spar Nord, Vejgaard afd., overtaget bygningen. Vejgaard biograf, "Kinografen" opstod også i 1924 på Hadsundvej.


Nørretranders Kommune køber i 1917 stuehuset til gården "Vejgaarden, som er det eneste, der er tilbage af den firlængede gård, idet længerne blev nedrevet i 1896. Stuehuset blev anvendt til Kommunekontor indtil 1940, hvor det nedrives, og et nyt byggeri indvies i 1942, i bygningerne der i dag rummer Vejgaard Bibliotek.


Vejgaard Torv bygges i 1960, og Vejgaard Bymidte 1982.


 


Er du blevet interesseret i at høre mere om Vejgaards historie, er du velkommen til at kontakte os på 22491399 eller send en mail til vlf@vejgaardlokalhistorie.dk